Adress

...……………

 

Ordförande

Valstadsvägen 6

593 96 VÄSTERVIK

0734351883
049023314

 

Styrelsen 2016-2017

 
 

 

 

Frank Karlsson
Ordförande

 

Marcus Petterson
Kassör

 

Lennart Cederlöf
Vice Ordförande

 

Lena Nyström
Sekreterare